Home
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 39 go┼Ťci 
PMA
PMA w G?osie Afryki! PDF Drukuj Email

Zapraszamy do przeczytania artyku?ów zamieszczonych w G?osie Afryki nr 37 o echach dzia?alno?ci Stowarzyszenia w Tanzanii w 2013 roku pt. Przyjaciele Misjonarzy Afryki w Mbeya oraz relacji z pobytu w Tanzanii cz?onka stowarzyszenia pt. Otwieranie kolejnych drzwi (artyku?y dost?pne w formacie pdf.)

Mi?ej lektury!

 
Podzi?kowanie. PDF Drukuj Email

Zarz?d Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” pragnie gor?co podzi?kowa? Pani Joannie Wójcik – Prezes Zarz?du KOF Sp. z o.o. Kompleksowa Obs?uga Firm w Lublinie za ?yczliwo?? przejawiaj?c? si? we wsparciu dzia?alno?ci Stowarzyszenia poprzez nieodp?atne wykonywanie obs?ugi finansowej oraz sporz?dzenie rocznych sprawozda?: finansowego i merytorycznego za 2012 rok.

 
"Cz?owiek jest wielki przez to, czym dzieli si? z innymi..." PDF Drukuj Email

W lutym 2013 roku na konto Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” wp?yn??a darowizna w wysoko?ci 20 tys. z? na budow? studni w Afryce w Burkina Faso (Aribinda, gmina Kelbo, wioska Tahadi).

Darczy?c? jest Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w D?browie Górniczej. Darowizna jest kolejnym wsparciem finansowym dzia?alno?ci polskich misjonarzy w Afryce przez to Przedsi?biorstwo. Okazana pomoc ?wiadczy o wra?liwo?ci i ofiarno?ci Darczy?cy.

 

Z serca dzi?kujemy za zaanga?owanie na rzecz misji w Afryce.

 
Dom Dziecka w Mbeya PDF Drukuj Email

Korespondencja o. Adama Cytrynowskiego z Tanzanii.

Jako misjonarz pracuj?cy w Tanzanii wielokrotnie stykam si? przeró?nymi sytuacjami  u?wiadamiaj?cymi, jak wiele mo?e zdzia?a? dobre ludzkie serce, nawet wtedy, gdy wydawa?oby si?, ?e sytuacja jest bardzo trudna a nawet beznadziejna...

Takim pi?knym przyk?adem jest dzia?alno?? Domu Dziecka “Heartfelt Orphanage Care” prowadzonego przez pani?  Ann? Kasile w Mbeya, emerytowan? nauczycielk?, ca?kowicie oddan? pracy w domu dziecka, który sama prowadzi (niekiedy z pomoc? woluntariuszy z Mbeya, a czasami spoza kraju).

Wi─Öcej…
 
Siostra Dolores w Polsce! PDF Drukuj Email

1 grudnia 2012 r. zawita?a do Natalina siostra Dolores, z któr? Stowarzyszenie PMA wspó?pracuje od kilku lat, a Jej „afryka?skie opowiadania“  publikujemy na stronie internetowej. Zaproszona przez Misjnarzy Afryki Ojców Bia?ych uczestniczy?a, podobnie jak wielu Przyjació? Wspólnoty, w comiesi?cznej open mass, a nast?pnie podzieli?a si? swoimi refleksjami dotycz?cymi Jej pracy w Afryce (przed kilkoma miesi?cami S. Dolores przyby?a do Polski z RPA, gdzie sp?dzi?a na placówce misyjnej wiele lat).

Wi─Öcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 nast─Öpna > ostatnia >>

Strona 3 z 6