Home
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 4 go┼Ťci 
PMA
Uwaga! nowy numer konta PDF Drukuj Email

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie innformujemy, ?e zmieni? si? numer konta bankowego Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki.

Aktulny numer konta:   77 2030 0045 1110 0000 0286 5360

Jest on równie? dost?pny w zak?adce kontakt

 
PMA na spotkaniu Rodzin Misjonarzy PDF Drukuj Email

W sobot? 7 wrze?nia 2013r., w czasie odbywaj?cego si? w siedzibie Zgromadzenia Misjonarzy Afryki w Natalinie spotkania Rodzin, sekretarz Zarz?du PMA U. Adamczyk zapozna?a uczestników spotkania z dzia?alno?ci? Stowarzyszenia na przestrzeni pi?ciu lat jego istnienia. Zaprezentowa?a ston? internetow? i materia?y informacyjne. Zach?ci?a równie? rodziny i bliskich Ojców Bia?ych do aktywno?ci w Stowarzyszeniu na rzecz wspierania dzia?alno?ci misjonarzy w Afryce. Spotkanie odbywa?o si? w bardzo mi?ej, rodzinnej atmosferze.

 
Zapraszamy do lektury! PDF Drukuj Email

Z rado?ci? informujemy, ?e Cz?onek Wspieraj?cy Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki Prof. Dr hab. Dariusz St?pkowski opublikowa? prezentacj? swojej 10-letniej pracy naukowej nad chorob? Alzheimera. Zapraszamy do zapoznania sie z ni? pod tym linkiem lub w pliku pdf tutaj.

 
Sprawozdanie z dzia?alno?ci Stowarzyszenia PMA za rok 2012 PDF Drukuj Email

Na naszej stronie internetowej dost?pne jest ju? Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2012 rok. Zapraszamy tutaj.

 
Park Narodowy Mikumi- Tanzania PDF Drukuj Email

 Park MIKUMI po?o?ony jest w ?rodkowo-wschodniej Tanzanii, pomi?dzy dwoma masywami górskimi - Udzungwa i Uluguru. Zajmuje powierzchni? ponad 3 tys. km ² i jest czwartym co do wielko?ci parkiem narodowym w Tanzanii. Na terenie malowniczej sawanny ?yj? zwierz?ta, które tak?e mo?na zobaczy? przekraczaj?ce jezdni? dziel?c? park na dwie cz??ci. Pierwsze?stwo „w ruchu“ maj? zwierz?ta i niemal codziennym widokiem s? ci??arówki oczekuj?ce na przej?cie dzikich mieszka?ców. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? wykonanych w 2013r. (fot. U. Adamczyk)
 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 nast─Öpna > ostatnia >>

Strona 2 z 6