Home Cele PMA
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 25 go┼Ťci 
Program PDF Drukuj Email
STATUTOWE CELE STOWARZYSZENIA PRZYJACIELE MISJONARZY AFRYKI

1) dzia?anie na rzecz rozwijania kontaktów i wspó?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami Polski i Afryki,

2) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej w Afryce,

3) pomoc ofiarom katastrof, kl?sk ?ywio?owych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic?,

4) wspieranie projektów na rzecz chorych ze szczególnym uwzgl?dnieniem chorych i dotkni?tych AIDS i tr?dem,

5) organizacja i promocja wolontariatu,

6) wspieranie projektów edukacyjnych,

7) dzia?ania na rzecz osób niepe?nosprawnych,

8) upowszechnianie kultury i sztuki Afryki,

9) propagowanie znajomo?ci spraw spo?ecznych, ekonomicznych, religijnych Afryki,

10) wspieranie dzia?alno?ci misjonarzy i osób przygotowuj?cych si? do wyjazdu na misje,

11) gromadzenie i publikowanie materia?ów o Afryce.