Home Listy z Afryki
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 13 go┼Ťci 
Korespondencja siostry Dolores

Afryka to nie tylko gor?ce S?o?ce...

  

... ?yj?c na tym kontynencie trzeba da? z siebie wszystko, by moc ?y? pe?ni?. Afryka to nie tylko gor?ce s?once, u?miech, prostota i wolno??, ci?g?a walka o prze?ycie, tradycje, zwyczaje, magia, niesamowite cierpienie, choroby, bieda, ale to przede wszystkim pokora i si?a ludzi tutaj ?yj?cych, co najbardziej mnie uderza od samego pocz?tku. Chc?c by? z nimi, to trzeba albo ich pokocha?, albo trzeba wraca? do swego kraju…" (s. Dolores)

Siostra Dolores nale?y do Zgromadzenia Misyjnego Sióstr S?u?ebnic Ducha ?w., które pracuje w 42 krajach ?wiata. Po 4 latach pobytu w Niemczech Zachodnich, gdzie uczy?a si? piel?gniarstwa wróci?a do Polski a nast?pnie, po z?o?eniu wieczystych ?lubów dosta?a swoje przeznaczenie misyjne - Angola. Wcze?niej jednak w Porugalii pozna?a j?zyk pa?stwa, do którego uda?a si? na dalsze dziesi?? lat. S. Dolores pracowala w?ród tr?dowatych, z dzie?mi ulicy i w szpitalu. Ocenia, ?e to by? to “chyba najpi?kniejszy” okres w Jej ?yciu... Angola...jej cierpienia i niesamowita pokora tych ludzi zostawia w sercu czlowieka tesknote..na zawsze... W 2002 Jej zgromadzenie poprosi?o j?, by pomog?a w za?o?eniu nowej misji w Po?udniowej Afryce, która by pracowa?a tylko z lud?mi chorymi na AIDS, dlatego, ?e to jest w tej chwili jeden z najwi?kszych problemów ca?ej Afryki, jednak to w?a?nie Johannesburg jest najbardziej zaka?onym miastem ?wiata...

Od prawie 8 lat s. Dolores ?yje i pracuje w RPA, w Levubu, niedaleko granicy z Zimbabwe, we wspólnocie mi?dzynarodowej, gdzie prowadzona jest klinika dla ludzi chorych na AIDS i opieka nad sierotami, których rodzice zmarli z powodu tej w?a?nie choroby.

Siostra ch?tnie zgodzi?a si? podzieli?  z go??mi naszej witryny swoimi my?lami uj?tymi w pe?ne uroku opowiadania z Afryki....

Przyjemnej lektury!Siostra Dolores w Polsce! PDF Drukuj Email

1 grudnia 2012 r. zawita?a do Natalina siostra Dolores, z któr? Stowarzyszenie PMA wspó?pracuje od kilku lat, a Jej „afryka?skie opowiadania“  publikujemy na stronie internetowej. Zaproszona przez Misjnarzy Afryki Ojców Bia?ych uczestniczy?a, podobnie jak wielu Przyjació? Wspólnoty, w comiesi?cznej open mass, a nast?pnie podzieli?a si? swoimi refleksjami dotycz?cymi Jej pracy w Afryce (przed kilkoma miesi?cami S. Dolores przyby?a do Polski z RPA, gdzie sp?dzi?a na placówce misyjnej wiele lat).

Wi─Öcej…
 
Obecno?? Anio?a... PDF Drukuj Email

(z korespondencji siostry Dolores)

W tych dniach odwiedzili?my naszych staruszków, którzy po ?mierci swoich bliskich zostali troch? sami. Jednak jak wida?, w Afryce trudno o samotno??… Kiedy odwiedzili?my Babci? Simby, która si? nim opiekowa?a, dom by? pe?ny dzieci. Akurat w przeddzie? Babcia otrzyma?a swoj? ma?? rent? i kupi?a dla ca?ej rodziny wielk? kur?. Od rana zacz??o si? przygotowanie, mo?e wieczorem b?dzie gotowa…

Wi─Öcej…
 
Wi─Öcej artyku┼é├│w…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast─Öpna > ostatnia >>

Strona 1 z 13