Ogłoszenie o 1% Drukuj

Można deklarować wpłatę 1% swoich podatków na rzecz Stowarzyszenia PMA- Organizacji Po?ytku Publicznego- Nr KRS 0000316752

Dziękujemy! Jesteśmy wdzięczni za każdą  złotówkę!

Stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki  zosta?o wpisane do rejestru organizacji po?ytku publicznego decyzj? S?du XI Wydz. Gospodarczy z dn. 17 grudnia 2009r. 

Obecnie znajduje si? w wykazie organizacji po?ytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

TY TAK?E MO?ESZ POMÓC AFRYCE!!!